İztuzu Sahili Peyzaj Projesi

Yıl:2020
Yer:Köyceğiz, Muğla
Alan:1.000.000  m²
İşveren:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

İztuzu sahili Akdeniz boyunca başta Caretta caretta ve diğer pek çok deniz ve tatlı su faunasına ev sahipliği yapan nadir ve hassas ekosistemlerden biridir. Alan barındırdığı tuzlu su, tatlı su, sulak alan ve orman türleri ile hem biyoçeşitlilik hem de peyzaj çeşitliliği anlamında oldukça zengindir. Bu özellikleri nedeniyle de koruma ve kullanma dengesi gözetilerek planlanması ve tasarlanması gereken bir alandır. Yapılan araştırmalar sonucunda M.Ö 17. yy’daki kıyı çizgisinin Kaunos Antik Kenti’nden geçmekte olduğu görülmüş, yaklaşık 17 yüzyıl sürecinde kıyı çizgisi kenti geride bırakma sınırına gelmiştir. Global bir sorun olan küresel ısınma sonuç ve yansımalarına bakıldığında alandaki kıyı sınırı hareketliliği yaklaşık bir yüz yıl içerisinde Kaunos antik kentini de geride bırakacak bir değişime uğrayacağı görülmektedir. Küresel ısınma ile beraber deniz seviyesinin yükselmesi bu önemli alanın zaman içinde değişmesine ve hatta bir aşamadan sonra yok olmasına sebep olacaktır. 2050 ve 2100 projeksiyonlarına göre deniz seviyesindeki değişim İztuzu-Dalyan bölgesi özelinde araştırılmıştır. Çıkan sonuçlar mevcut topografya üzerine yansıtılarak 10 ar yıllık periyodlarda alandaki su seviyesi değişimlerine göre sular altında kalacak sınırlar belirlenerek tasarıma yol gösterecek altlık veri oluşturulmuştur. Tasarım ana kurgusunu bu dinamik devinim ve geçici olma hali üzerinden oluşturmuştur. 

Deniz, Göl, Sulak alan, Delta ağzı, Kıyı oku ve çeperlerde yer alan orman dokusuna antropojen unsurlar (tarım ve yerleşim) yüzyıllardır eşlik eder. Alan yakın çeperinde yer alan Eko turizm, agro turizm ve doğa turizm değerleri yükselen yeni trendler olarak, alan ekonomik kalkınmasında etkin rol üstlenebillir. Yakın çeperde ön plana çıkan tarım, sulak alan, su yolları ve orman izleri ekolojik bir ağın parçalarıdır. Sosyolojik boyuttan bakıldığında tarım alanları ‘slow food’ ve ‘çiftlik turizmi’ potansiyellerini barındırır, iyi tarım ve organik tarım ekonomik anlamda bölgeye katkı sağlayabilir. Sürdürülebilir ve taşıma kapasitesini aşmayacak turizm çeşitlerinin bölgede artırılması mevcuttaki kıyı turizminin yükünü hafifletecek, bölgeye gelen turistler kıyıya yoğunlaşmak yerine başka alternatiflerle de vakit geçirebilecektir. Turizm çeşitliliğinin sağlanması, Careta caretta türlerinin üreme dönemlerinde alanın taşıma kapasitesinin aşılmaması adına üst ölçek kararı alınmıştır.

İklim ve deniz seviyesindeki yükselme modellemesi, kıyı şeridinin yüz yıl içinde muazzam bir değişime uğrayacağını gösteriyor. Bu, Kaunos antik kentini sular altında bırakacak, bu da Caretta carettaların artık yumurtlayacak habitatları olmayacağı anlamına geliyor.

Tasarım, Caretta caretta'nın kuluçka mevsimi boyunca günlük kullanıcı sayısını sınırlamayı öneriyor. Tasarım ayrıca Caretta carettalar hakkında farkındalığı artırmak için Eylül ayında kuluçka döneminden sonra bir festival yapılmasını öneriyor. Denize ulaşan her kaplumbağa bir ışıkla kutlanacak, böylece algının çevre bilincine dönüşmesi sağlanacaktır. Halkı oyun yoluyla eğiterek, kıyı manzarası anlamlı bir koruma çabası için eşsiz bir sahneye dönüşecektir.

Scroll to Top