İstanbul Hayvanat Bahçesi ve Yaban Hayatı Parkı

Yıl:2017
Yer:Kemerburgaz, Eyüp, İstanbul
Alan:962.500 m²
İşveren:İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Proje alanı İstanbul'un Avrupa yakası, Karadeniz kıyısı boyunca yer alan taş ocakları ve hafriyat alanları ile tahrip olmuş bir alandır. Alan uzun yıllar boyunca devam eden ve halen yer yer devam etmekte olan madencilik ve taş ocağı faliyetleri nedeniyle hem topoğrafya hem de bitki örtüsü açısından büyük bir kayıba uğramıştır. Orman teşkilatının yer yer ağaçlandırma çalışmaları olmasına rağmen bu çalışmalar tam bir onarım sağlayamamıştır. Alanda mevcut çöküntü alanlar ve bunların arasında oluşmuş platolar fauna için eşikleri teşkil etmekte ve tasarıma direk girdi oluşturmaktadır. Bu projenin amacı ülkemizde ki yaban hayatını ve özellikle de nesli tehlike altındaki yaban türlerini geliştirmek ve halkı bu yönde bilinçlendirmek amacıyla bir doğal yaşam parkı oluşturmaktır. Fauna için yaşam alanı konseptinden yola çıkan tasarımda ayrıca egzotik türlerinde görülebileceği alanlara yer verilmiştir. Parkta her yaş grubuna yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme programlarının gerek açık alan gerekse de kapalı mekanlarda sunulması hedeflenmiştir. Alanın vejetasyon açısından onarılması da projenin bir diğer katkısıdır.

Yaban hayatına duyarlı tasarım yaklaşımımızda, sahadaki mevcut çöküntü havuzları ve platolar – peyzajın yeni yinelenen desenleri – heyecan verici fırsatlar ve doğal sınırlar sunuyor. Uygulanabilir ekolojik süreçleri desteklemek için, bu kalıpları hayvan hareketi, biyolojik çeşitlilik ve insan akışıyla birleştiriyoruz.

Scroll to Top