Riva River Corridor Urban Design Project

Year:2018
Location:Beykoz, Istanbul
Site:8,500,000 m²
Client:Beykoz Municipality, Koltek Engineering

Bu projenin amacı İstanbul’un en doğal kalmış fakat bir o kadar da kent baskı ile baş etmeye çalışan bir ilçesi olan Beykoz’un doğusunda yer alan Riva deresinin mansabı ve Cumhuriyet köyünün güneyine kadar olan bölümünün peyzaj koruma ve restorasyon kararlarının ortaya konulması ve bu doğrultuda alanın doğal ve kültürel değerlerini koruma kullanma dengesi içerisinde rekreasyonel, kentsel kırsal kullanımlar şeklinde kurgulayan bir peyzaj ve kentsel tasarım projesini ortaya koymaktır.

Scroll to Top